خانه / شاخه های زیست شناسی / بیوانفورماتیک

بیوانفورماتیک

محققان بیوانفورماتیک توالی ژن­ های به ارث رسیده از والدین را تعیین می­ کنند

محققان بیوانفورماتیک توالی ژن ­های به ارث رسیده از  والدین را تعیین می­ کنند در این پست به معرفی یک روش نوین مبتنی بربیوانفورماتیک و کاربرد آن در تحلیل داده های حاصل از  توالی یابی ژنوم می پردازیم. انسان­ ها در سلول­ های خود ۴۶ کروموزوم دارند. این کروموزوم­ ها حاوی ژن­ هایی …

بیشتر بخوانید »

گرایش بیوانفورماتیک

بیوانفورماتیک یا زیست شناسی محاسباتی از حوزه های نو در پژوهش های زیست شناسی است. انتقال دانش روش آزمایش و مواد آزمایشات زیستی به درون رایانه ها در غالب داده های رایانه ای به خودی خود بسیار شگفت انگیز بنظر می آید. اما بیشتر از یک انتقال ساده جنبه های …

بیشتر بخوانید »