زیست جانوری

گرایش زیست شناسی جانوری

گرایش های جانوری رشته زیست شناسی شامل فیزیولوژی، تکوین و بیوسیستماتیک می باشد که هر یک از این گرایش ها در زمینه های بسیار متنوعی قابلیت همکاری دارند. زیست شناسی علم بررسی حیات است. علم هرآنچه که با موجودات زنده در ارتباط می باشد. یکی از مهم ترین گروه های …

بیشتر بخوانید »