بیوشیمی

گرایش بیوشیمی

بیوشیمی مطالعه مواد شیمیایی در موجودات زنده و فعل و انفعالات بین این مواد است. بدین ترتیب کاربردهای عملی اساسا بی حد و حصر هستند. بیوشیمی یا زیست شیمی علمی است که درباره ترکیبات و واکنشهای شیمیایی در موجودات زنده بحث می‌کند. بیوشیمی علم مربوط به ترکیب اجزا و ساختار …

بیشتر بخوانید »