خانه / شاخه های زیست شناسی / میکروبیولوژی

میکروبیولوژی

گرایش‌ میکروبیولوژی

هدف این شاخه شناخت جانداران میکروسکوپی و مسائل مختلف مربوط به زندگی آنهاست علم میکروبیولوژی در مورد چگونگی استفاده بهینه از میکروارگانیسم ها و جلوگیری از ضررها و زیانهایی که میکروارگانیسم ها می توانند به حیات انسانها، دامها و نباتات وارد کنند، بحث می کند. در گذشته به میکروبها شیطانهای …

بیشتر بخوانید »